Kisah

Beri tauladan kepada anak melalui Kisah Nabi dan Para Sahabat yang dikemas interaktif sehingga membuat anak anda mengikuti hingga akhir cerita dan dapat memahami teladan di balik kisah tersebut. Di akhir akan ada beberapa pertanyaan untuk mengetahui seberapa tinggi pemahaman anak anda akan kisah yang dibacanya.

Kisah yang ada dalam Game Anak Sholeh, diantaranya:

  • Kisah Nabi Adam AS
  • Kisah Nabi Nuh AS
  • Kisah Nabi Ibrahim AS
  • Kisah Nabi Musa AS
  • Kisah Nabi Muhammad SAW
  • Dan masih terus bertambah kisah yang ada di Game Anak Sholeh

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *